Toyota Tsusho Europe Poland

Address:

6 Mariana Jachimowicza
58 Wałbrzych
Poland

Phones:

+48 746643200
+48 746643201

Toyota Tsusho Europe SA Poland Branch, ul. Jachimowicza 6 Wałbrzych, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000051999, NIP 8971636006. Kapitał Spółki wynosi 19 656 585,96 Euro, w całości wpłacony.


Inquiry form


Required field
Privacy policy
  • The information you have provided will only be used for the purpose of replying to your inquiry and will not be used for any other purpose.
  • Due to the large number of inquiries that we handle, it may take some time before a reply is sent. Please note that we are unable to respond to some inquiries as there are some subjects that are beyond our scope of response.