Toyota Tsusho Europe Poland

Address:

6 Mariana Jachimowicza
58 Wałbrzych
Poland

Phone:

Toyota Tsusho Europe SA Poland Branch, ul. Jachimowicza 6 Wałbrzych, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000051999, NIP 8971636006. Kapitał Spółki wynosi 19 656 585,96 Euro, w całości wpłacony.